Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli i wyjątki od niej - Przedszkole Bajka
news

Aktualności

marzec
27
2021

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli i wyjątki od niej

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli i wyjątki od niej

Od 29 marca do 11 kwietnia br. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie, w myśl którego placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice, którzy spełniają ww. warunki proszeni są o wypełnienie załączonego oświadczenia.