ul.1 Maja 17, 77-100 Bytów

59 822 24 24

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 1 w Bytowie

Przedszkole nr 1 w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Przedszkola nr 1 w Bytowie przy ul. 1 Maja 17 bezpośrednio od ulicy 1 Maja. Samochód można zaparkować w okolicy budynku.  Opis ogólny budynku: Przedszkole nr 1 w Bytowie posiada jedno wejście główne. Budynek jest dwukondygnacyjny. Nie posiada windy i nie jest przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek . Komunikacja wewnętrzna i między rodzicami a pracownikami za pomocą telefonu lub e-maila. Nie ma oznakowań dźwiękowych lub za pomocą języka Braille´a.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i inne oświadczenia

Przedszkole nr 1 w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Bytowie mgr Mirosława Kleinschmidt
tel. 59 822 24 24
e-mail: przedszkole3b@o2.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Kontakt

Przedszkole nr 1 w Bytowie
ul. 1 Maja 17,  77-100 Bytów

59 822 24 24

przedszkole3b@o2.pl

IODO - Mateusz Szenbek
tel. 513 850 227

Śledź nas na:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Ministerstwo Edukacji i Nauki
© Przedszkole nr 1 w Bytowie 2012 - 2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda