ul.1 Maja 17, 77-100 Bytów

59 822 24 24

Ramowy rozkład dnia

6.30 - 9.00 

Schodzenie się dzieci; pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w toku bieżącej pracy, praca z dzieckiem uzdolnionym; swobodne zabawy w kącikach zainteresowań; pomoc w przygotowaniu do zajęć; zabawy ruchowe, zabawy gry dydaktyczne; zabawy integrujące grupę.
Zajęcia logopedyczne zgodnie z potrzebami dziecka. Zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; wczene wspomaganie rozwoju
Zajęcia dodatkowe; religia.

9.00 - 9.10 

Poranne ćwiczenia ruchowe.

9.10 - 9.40 

Zintegrowana działalność edukacyjno-wychowawcza z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

9.40 - 10.00 

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. Wspieranie samodzielnych działań dziecka i zachowań prozdrowotnych.

10.00 - 10.30 

Śniadanie.

10.30 – 11.00 

Zintegrowana działalność edukacyjno-wychowawcza z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.
Ćwiczenia gimnastyczne. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11.00 – 13.00 

Zabawy dowolne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Koncerty umuzykalniające, teatrzyki. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w toku bieżącej pracy. Spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, dowolne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do stymulowania rozwoju wrażliwości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
Zajęcia logopedyczne zgodnie z potrzebami dziecka.
Zajęcie dodatkowe: religia.

Rozchodzenie się dzieci korzystających z 5 godzinnego pobytu w przedszkolu.

13.00 – 13.15 

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wspieranie samodzielnych działań dziecka i zachowań prozdrowotnych.

13.15 – 13.45 

Obiad.

13.45 – 14.15 

Odpoczynek: słuchanie muzyki, czytanie książek.

14.15 - 16.00 

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w toku bieżącej pracy. Zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.
Zajęcia logopedyczne zgodnie z potrzebami dziecka.
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym i rozchodzenie się dzieci do domu.

Kontakt

Przedszkole nr 1 w Bytowie
ul. 1 Maja 17,  77-100 Bytów

59 822 24 24

przedszkole3b@o2.pl

IODO - Mateusz Szenbek
tel. 513 850 227

Śledź nas na:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Ministerstwo Edukacji i Nauki
© Przedszkole nr 1 w Bytowie 2012 - 2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda