ul.1 Maja 17, 77-100 Bytów

59 822 24 24

Oferta przedszkola

Oferta edukacyjna

Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.
Glerin Doman

W wieku przedszkolnym zabawa jest podstawową i naturalną formą dziecięcej działalności. W toku zabawy dziecko zdobywa rozmaite wiadomości i umiejętności. Dziecko w zabawie naśladuje, odtwarza, fantazjuje, przyswaja sobie różne reguły, zapamiętuje je i stosuje w odpowiednim momencie. Zabawa ubarwia życie dziecka, czyni je radosnym, daje uczucie odprężenia, mobilizuje, sprzyja ogólnemu wychowaniu, opanowaniu wiedzy i rozwoju różnych umiejętności.
Zabawowe formy uczenia się przyczyniają się do złagodzenia wysiłku woli, do podtrzymywania zainteresowania, ciekawości poznawczej, koncentracji uwagi i pamięci.

Praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi opiera się na:

 • Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN;
 • Koncepcji Pracy Przedszkola Nr 3 w Bytowie
 • Programie Wychowawczym Przedszkola Nr 3 w Bytowie;
 • Wybranych programach wychowania przedszkolnego wspomagających rozwój dziecka:
 • Zadaniach do rocznej pracy placówki zawartych w Planie pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej na dany rok szkolny;
 • Miesięcznych Planach Pracy przygotowywanych dla grup przez nauczycielki

Realizując podstawę programową i wybrane programy dbamy o:

 • stymulowanie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju dzieci;
 • indywidualne podejście do wychowanka i integrację społeczną dzieci;
 • rozwój samodzielności i twórczej aktywności dzieci;
 • odkrywanie talentów i rozwój wrażliwości, zainteresowań i zdolności;
 • poznawanie rzeczywistości w życzliwej i pełnej akceptacji atmosferze.

Oferta edukacyjna w naszym przedszkolu

W ramach podstawowego programu proponujemy naszym wychowankom:

 1. Realizację zadań wynikających z podstawy programowej, programów wychowawczo – dydaktycznego oraz planów pracy przedszkola. Osiągamy wysoki poziom edukacji przedszkolnej;
 2. Atrakcyjne zabawy i zajęcia dydaktyczne;
 3. Zajęcia indywidualne i w małych grupach dla dzieci zdolnych i potrzebujących pomocy.
 4. Terapię logopedyczną.
 5. Religię (za zgodą rodziców).
 6. Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego.
 7. Konsultacje z nauczycielami i specjalistami.
 8. Wycieczki do ciekawych miejsc (piesze i wyjazdowe).
 9. Cykliczne spotkania ze sztuką – teatr, koncerty.
 10. Zabawy w dużym i atrakcyjnym ogrodzie przedszkolnym;
 11. Dni adaptacyjne dla najmłodszych;
 12. Organizację wielu uroczystości i imprez przedszkolnych (np. festyn, Dzień Rodzinny, na który zapraszamy rodziny z dziećmi nowoprzyjętymi do przedszkola).

Najważniejszą rzeczą jest to,
aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości.
(R. Gloton, C. Clero
„Twórcza aktywność dziecka”)

Metody i formy pracy stosowane w przedszkolu przez nauczycieli

Nauczyciele w codziennej pracy z dziećmi stosują różnorodne aktywne metody i techniki, są to między innymi:

Twórcza aktywność – pozwala dziecku lepiej poznawać otaczający świat, jego właściwości, elementy, relacje między nimi. Dzięki niej dziecko buduje swoje miejsce w świecie. Aktywność twórcza jest przejawem poziomu jego rozwoju, jak i czynnikiem stymulującym dalszy rozwój. Wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka wymaga jego własnej wielostronnej aktywności.

Matematyka Prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni.

Pedagogika zabawy Klanza
Metoda ta jest jedną z pobudzających do aktywności, przeżyć w grupie; zabawy sprzyjają aktywności wszystkich członków grupy.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Według tej metody ruch jest czynnikiem rozwoju i środkiem terapii. Twórcy ruchu rozwijającego uznali za najważniejsze: potrzebę ekspresji, odprężenia i potrzebę tworzenia. W tej metodzie wyróżnia się kilka kategorii ruchu: ruch prowadzący do poznania własnego ciała, ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym, ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem oraz z grupą, ruch kreatywny. Metoda W. Sherborne, poprawiająca komunikację dzieci z otoczeniem poprzez język ciała i ruchu.

Metoda gimnastyki twórczej według R. Labana
Oparta na różnych formach ruchu, tj.: opowieść ruchowa, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, improwizacja ruchowa, inscenizacja, mimika, pantomima.

Metoda gimnastyki twórczej według C. Orffa
Opierająca się na trzech czynnikach: muzyce, mowie i ruchu, które przenikają się wzajemnie, dając dzieciom możliwość rozwijania inwencji twórczej i ekspresji.

Drama
Metoda proponuje dzieciom zabawę ruchową w połączeniu z działaniami teatralnymi. Za najlepszy materiał dla tej metody uznaje się kreatywność, otwartość dziecka i jego spontaniczność. Wg dramy każdy pomysł jest dobry i wykorzystywany. Elastyczność dramy pozwala na poprowadzenie każdego typu zajęć zgodnie z jej założeniami.

Kontakt

Przedszkole nr 1 w Bytowie
ul. 1 Maja 17,  77-100 Bytów

59 822 24 24

przedszkole3b@o2.pl

IODO - Mateusz Szenbek
tel. 513 850 227

Śledź nas na:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Ministerstwo Edukacji i Nauki
© Przedszkole nr 1 w Bytowie 2012 - 2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda